Voice of Mary
瑪利亞之聲
 
澳門明愛凱暉生命教育資源中心 — 說舒人
 
故事一(上集) — 黑夜降臨 播放
故事一(下集) — 劃破黑夜 播放
故事二(上集) — 黑暗與曙光 播放
故事二(下集) — 螢火蟲 播放